בית ברעננה

  • בוצע שיפוץ כללי מהמסד עד לטפחות
  • כולל ניהול ופיקוח